Precis som de nordiska länderna enats om en officiell miljömärkning, Svanen, har EU enats om ett gemensamt europeiskt miljömärke. EU Ecolabel är EU:s officiella miljömärkning, beslutad av EU-kommissionen.
 
FSC står för Forest Stewardship Council är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystemet FSC. 
Certifierade företag följer FSC:s regler (standarder) för skogsbruk och spårbarhet. De som följer reglerna får märka sina produkter med FSC:s varumärket. FSC-märket gör att konsumenter och företag kan välja varor av trä som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, det vill säga ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö.
 
Svanenmärket: Det nordiska miljömärket är ett frivilligt system för företag. I systemet utvärderas produktens miljöeffekt under hela dess livslängd. Märket är en garanti för att miljökraven har beaktats.
 
Certifikatet för livsmedelskontakt: Garanterar att en produkt kan komma i kortvarig kontakt med livsmedel utan att detta medför nagra risker för konsumenten. Inga betydande mängder av skadliga ämnen överförs till maten.
 
Märkning på produkter från Tork med innebörd "Låg kapacitet" :
Lämplig för mindre hygienutrymmen med få besökare och regelbunden städning. 
 
Märkning på produkter från Tork med innebörd "Medium kapacitet" :
Passar större hygienutrymmen med många besökare och längre underhållsintervaller. 
 
Märkning på produkter från Tork med innebörd "Hög kapacitet" :
Det bästa valet för välbesökta stora hygienutrymmen med många besökare. 
 
Märkning på produkter från Tork med innebörd "TAD-teknik" :
Tillverkad med TAD-teknik ( Through Air Drying ) vilket ger ett mycket mjukt, följsamt och samtidigt starkt material. 
 
Märkning på produkter från Tork med innebörd "Tork Easy Handling" :
Nya förpackningar som är enklare att bära, öppna och avyttra.
 
Märkning på produkter från Tork med innebörd "C-vikt handduk" :
Vikning enligt bild
 
Märkning på produkter från Tork med innebörd "Kedjevikt handduk" :
Vikning enligt bild
 
Märkning på produkter från Tork med innebörd "Z-vikt handduk" :
Vikning enligt bild
 
Excellent - Blå färgkodning. Överlägsen kvalité som är speciellt lämplig där man ställer extra höga krav på avtorkningspapper. Producerat av nyfiber. Abenas bästa kvalité med hänsyn till absorptionsförmåga, styrka och komfort.
Classic - Bordeaux färgkodning. Hög kvalité som ger användaren en bra funktion med god känsla. Lämpligt att använda bl a för platser med stor förbrukning. Producerat av vit returfiber eller blandfiber av hög kvalité. Denna kvalité ger en bra absorptionsförmåga och komfort.
Nature - Grön färgkodning. Uppfyller samtliga baskrav för användaren. Används exempelvis för lättare – allmän avtorkning och där man inte ställer höga krav på komfort. Producerat av returfiber.
 

Dermatologiskt testad och godkänd: De dermatologiska testerna garanterar att produkten är hudvänlig. Produkten har testats på personer med olika hudtyper och allergier och godkänns endast om ingen irritation kan märkas.

 

ISO 9001: ISO 9001 är en serie standarder för kvalitetsledningssystem. Företag som arbetar kontinuerligt med tydliga processer och ansvar, förbättrar sina processer och klarar av att leverera oföränderlig kvalitet kan få certifikatet.

 

ISO14001: ISO 14001 är en serie standarder för miljöledningssystem. Företag som kontinuerligt omsätter miljölagstiftning och riktlinjer i handling och strävar efter att minska utsläpp kan få certifikatet.

 
Märkning på produkter från Katrin med innebörd "C-vikta handdukar" :
Vikning enligt bild
 
Märkning på produkter från Katrin med innebörd "One Stop handdukar" :
Vikning enligt bild
 
Märkning på produkter från Katrin med innebörd "Non Stop handdukar" :
Vikning enligt bild
 
Märkning på produkter från Katrin med innebörd "Zig Zag handdukar" :
Vikning enligt bild